(1)
Moraes, D.; Machado Pozzebonn, H.; Diniz Antolini, B.; Silveira Zanini Spolaor, D.; Fialho Gonçalves Vieira, R.; dos Santos Pozzebon, C. AGROROBOT. SIEPE 2020, 11.